Podatność CVE-2013-3586


Publikacja: 2013-08-28   Modyfikacja: 2013-08-29

Opis:
Samsung Web Viewer for Samsung DVR devices allows remote attackers to bypass authentication via an arbitrary SessionID value in a cookie.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Samsung -> Smart viewer 
Samsung -> DVR 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/882286

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top