Podatność CVE-2013-3655


Publikacja: 2013-07-12   Modyfikacja: 2013-07-13

Opis:
The Sharp AQUOS PhotoPlayer HN-PP150 with firmware before 1.04.00.04 allows remote attackers to cause a denial of service (networking outage) via crafted packet data.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sharp -> Aquos hn-pp150 

 Referencje:
http://www.sharp.co.jp/support/photoplayer/fw_update.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2013-000068
http://jvn.jp/en/jp/JVN68773685/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top