Podatność CVE-2013-3838


Publikacja: 2013-10-16   Modyfikacja: 2013-10-17

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle SPARC Enterprise T & M Series Servers running Sun System Firmware before 6.7.13 for SPARC T1, 7.4.6.c for SPARC T2, 8.3.0.b for SPARC T3 & T4, 9.0.0.d for SPARC T5 and 9.0.1.e for SPARC M5 allows local users to affect availability via unknown vectors related to Sun System Firmware/Hypervisor.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
6.9/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Oracle -> Sparc enterprise m8000 server 
Oracle -> Sparc enterprise m9000 server 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-2 
Oracle -> Sparc t3-3 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sparc t4-1 
Oracle -> Sparc t4-1b 
Oracle -> Sparc t4-2 
Oracle -> Sparc t4-4 
Oracle -> Sun system firmware 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2013-1899837.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top