Podatność CVE-2013-3970


Publikacja: 2013-06-13   Modyfikacja: 2013-06-14

Opis:
Juniper Junos Pulse Secure Access Service (aka SSL VPN) with IVE OS 7.0r2 through 7.0r8 and 7.1r1 through 7.1r5 and Junos Pulse Access Control Service (aka UAC) with UAC OS 4.1r1 through 4.1r5 include a test Certification Authority (CA) certificate in the Trusted Server CAs list, which makes it easier for man-in-the-middle attackers to spoof SSL servers by leveraging control over that test CA.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Junos pulse access control service 
Juniper -> Junos pulse secure access service 

 Referencje:
http://kb.juniper.net/JSA10571

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top