Podatność CVE-2013-4007


Publikacja: 2013-08-15   Modyfikacja: 2013-08-16

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in adv_sw.php in the Advanced Management Module (AMM) with firmware BBET before BBET64G and BPET before BPET64G for IBM BladeCenter systems allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
IBM Advanced Management Module Cross-Site Scripting (XSS)
Jens Regel
13.08.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Advanced management module 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/85274
http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=MIGR-5093491

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top