Podatność CVE-2013-4055


Publikacja: 2013-11-07   Modyfikacja: 2013-11-08

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in webadmin.nsf in Domino Web Administrator in IBM Domino 8.5 and 9.0 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2013-4051.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/86544
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21652988

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top