Podatność CVE-2013-4093


Publikacja: 2013-06-28   Modyfikacja: 2013-06-29

Opis:
The SecureSphere Operations Manager (SOM) Management Server in Imperva SecureSphere 9.0.0.5 allows remote attackers to obtain sensitive information via (1) a direct request to dwr/call/plaincall/AsyncOperationsContainer.getOperationState.dwr, which reveals the installation path in the s0.filePath field, or (2) a T/keyManagement request to plain/settings.html, which reveals a temporary path in an error message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Imperva SecureSphere Operations Manager Command Execution
Pedro Andujar
04.06.2013

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
http://www.digitalsec.net/stuff/explt+advs/Imperva-SecureSphere.OptMgr.txt
http://packetstormsecurity.com/files/121861/Imperva-SecureSphere-Operations-Manager-Command-Execution.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top