Podatność CVE-2013-4209


Publikacja: 2018-05-01

Opis:
Automatic Bug Reporting Tool (ABRT) before 2.1.6 allows local users to obtain sensitive information about arbitrary files via vectors related to sha1sums.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Automatic bug reporting tool 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=991604

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top