Podatność CVE-2013-4485


Publikacja: 2013-11-23

Opis:
389 Directory Server 1.2.11.15 (aka Red Hat Directory Server before 8.2.11-14) allows remote authenticated users to cause a denial of service (crash) via multiple @ characters in a GER attribute list in a search request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
389-ds DoS due to improper handling
Vincent Danen
22.11.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Directory server 
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> 389 directory server 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1752.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1753.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top