Podatność CVE-2013-4490


Publikacja: 2014-05-13

Opis:
The SSH key upload feature (lib/gitlab_keys.rb) in gitlab-shell before 1.7.3, as used in GitLab 5.0 before 5.4.1 and 6.x before 6.2.3, allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the public key.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GitLab Remote code execution vulnerability in the SSH key upload
Nigel Kukard
04.11.2013
High
Gitlab-shell Code Execution
Brandon
19.08.2014

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gitlab -> Gitlab 
Gitlab -> Gitlab-shell 

 Referencje:
https://www.gitlab.com/2013/11/04/gitlab-ce-6-2-and-5-4-security-release/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top