Podatność CVE-2013-4520


Publikacja: 2013-12-14   Modyfikacja: 2013-12-15

Opis:
xslt.c in libxslt before 1.1.25 allows context-dependent attackers to cause a denial of service (crash) via a stylesheet that embeds a DTD, which causes a structure to be accessed as a different type. NOTE: this issue is due to an incomplete fix for CVE-2012-2825.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
libxslt 1.1.24 local crash
Marcus
06.11.2013

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Xmlsoft -> Libxslt 

 Referencje:
https://gitorious.org/libxslt/libxslt/commit/7089a62b8f133b42a2981cf1f920a8b3fe9a8caa
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=849019
http://seclists.org/oss-sec/2013/q4/239
http://seclists.org/oss-sec/2013/q4/238
https://www.suse.com/support/update/announcement/2013/suse-su-20131656-1.html
https://www.suse.com/support/update/announcement/2013/suse-su-20131654-1.html
http://www.osvdb.org/99671
http://secunia.com/advisories/56072

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top