Podatność CVE-2013-4546


Publikacja: 2014-05-13

Opis:
The repository import feature in gitlab-shell before 1.7.4, as used in GitLab, allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via the import URL.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
gitlab-shell Security vulnerability
Remy van Elst
11.11.2013

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gitlab -> Gitlab 
Gitlab -> Gitlab-shell 

 Referencje:
https://www.gitlab.com/2013/11/08/security-vulnerability-in-gitlab-shell/
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-shell/blob/master/CHANGELOG
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/11/11/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top