Podatność CVE-2013-4602


Publikacja: 2020-02-12   Modyfikacja: 2020-02-13

Opis:
A Denial of Service (infinite loop) vulnerability exists in Avira AntiVir Engine before 8.2.12.58 via an unspecified function in the PDF Scanner Engine.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Avira AntiVir Engine Denial Of Service / Filter Evasion
LSE
15.06.2013

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Avira -> Antivir mailgate 
Avira -> Antivir mailgate suite 
Avira -> Antivir personal 
Avira -> Antivir sharepoint 
Avira -> Antivir webgate 
Avira -> Antivir webgate suite 
Avira -> Antivirus server 
Avira -> Exchange security 
Avira -> Professional security 
Avira -> Savapi 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/60552
http://www.securitytracker.com/id/1028666
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/85099
https://packetstormsecurity.com/files/122024/Avira-AntiVir-Engine-Denial-Of-Service-Filter-Evasion.html
https://vuldb.com/?id.9151

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top