Podatność CVE-2013-4630


Publikacja: 2013-06-20

Opis:
Stack-based buffer overflow on Huawei AR 150, 200, 1200, 2200, and 3200 routers, when SNMPv3 debugging is enabled, allows remote attackers to execute arbitrary code via malformed SNMPv3 requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Huawei SNMPv3 Multiple buffer overflows
Roberto Paleari
06.05.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Huawei -> Ar 1200 
Huawei -> Ar 150 
Huawei -> Ar 200 
Huawei -> Ar 2200 
Huawei -> Ar 3200 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-260626.htm

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top