Podatność CVE-2013-4684


Publikacja: 2013-07-11   Modyfikacja: 2013-07-13

Opis:
flowd in Juniper Junos 10.4 before 10.4S14, 11.4 before 11.4R8, 12.1 before 12.1R7, and 12.1X44 before 12.1X44-D15 on SRX devices, when PIM and NAT are enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via crafted PIM packets, aka PR 842253.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx5600 
Juniper -> Srx5800 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
http://kb.juniper.net/JSA10573

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top