Podatność CVE-2013-4690


Publikacja: 2013-07-11   Modyfikacja: 2013-07-13

Opis:
Juniper Junos 10.4 before 10.4S13, 11.4 before 11.4R7-S1, 12.1 before 12.1R5-S3, 12.1X44 before 12.1X44-D20, and 12.1X45 before 12.1X45-D10 on the SRX1400, SRX3400, and SRX3600 does not properly initialize memory locations used during padding of Ethernet packets, which allows remote attackers to obtain sensitive information by reading packet data, aka PR 829536, a related issue to CVE-2003-0001.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
http://kb.juniper.net/JSA10579

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top