Podatność CVE-2013-4793


Publikacja: 2014-12-27

Opis:
The update function in umbraco.webservices/templates/templateService.cs in the TemplateService component in Umbraco CMS before 6.0.4 does not require authentication, which allows remote attackers to execute arbitrary ASP.NET code via a crafted SOAP request.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbraco cms 

 Referencje:
https://labs.mwrinfosecurity.com/advisories/2013/11/29/umbraco-cms-templateservice-remote-code-execution/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top