Podatność CVE-2013-4815


Publikacja: 2013-09-20   Modyfikacja: 2013-09-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web interface in HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) before 5.5 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Arcsight enterprise security manager 
HP -> Arcsight enterprise security manager 

 Referencje:
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03901176

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top