Podatność CVE-2013-4946


Publikacja: 2013-07-29   Modyfikacja: 2013-07-30

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in BMC Service Desk Express (SDE) 10.2.1.95 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) SelTab parameter to QV_admin.aspx, the (2) CallBack parameter to QV_grid.aspx, or the (3) HelpPage parameter to commonhelp.aspx.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
BMC -> Service desk express 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/61147
http://www.exploit-db.com/exploits/26806
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-07/0082.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top