Podatność CVE-2013-5024


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-07

Opis:
Unspecified vulnerability in an ActiveX control in NationalInstruments.Help2.dll in National Instruments NI .NET Class Library Help has unknown impact and remote attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
NI -> Labwindows 

 Referencje:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/D8E97E95D59AC17086257B3600508823?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/507DEC9DA57A708186257B3600512623?OpenDocument

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top