Podatność CVE-2013-5026


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-07

Opis:
Unspecified vulnerability in an ActiveX control in National Instruments Lookout 6.5 through 6.7 has unknown impact and remote attack vectors, related to lookout650.ocx, lookout660.ocx, and lookout670.ocx.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
NI -> Lookout 

 Referencje:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/507DEC9DA57A708186257B3600512623?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A792DE0703C8108786257B3600506077?OpenDocument

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top