Podatność CVE-2013-5095


Publikacja: 2013-08-16

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web-based interface in Juniper Junos Space before 13.1R1.6, as used on the JA1500 appliance and in other contexts, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka PR 884469.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Junos space 
Juniper -> Junos space ja1500 appliance 

 Referencje:
http://kb.juniper.net/JSA10585

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top