Podatność CVE-2013-5222


Publikacja: 2013-12-29   Modyfikacja: 2013-12-30

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ESRI ArcGIS for Server 10.1 allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/41498
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/41494

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top