Podatność CVE-2013-5849


Publikacja: 2013-10-16   Modyfikacja: 2013-10-21

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Java SE 7u40 and earlier, Java SE 6u60 and earlier, Java SE 5.0u51 and earlier, and Java SE Embedded 7u40 and earlier allows remote attackers to affect confidentiality via vectors related to AWT.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> JDK 
SUN -> JRE 
Oracle -> JDK 
Oracle -> JRE 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2013/Oct/msg00001.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-11/msg00010.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-11/msg00013.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-11/msg00023.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=138674031212883&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=138674073720143&w=2
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1440.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1447.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1451.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1505.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1507.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1508.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1509.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1793.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201406-32.xml
http://support.apple.com/kb/HT5982
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21655201
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/global/security/info/vuls/HS13-025/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2013-1899837.html
http://www.securityfocus.com/bid/63106
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2033-1
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2089-1
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2014:0414
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1018750
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88003
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A18971

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top