Podatność CVE-2013-6402


Publikacja: 2014-01-05   Modyfikacja: 2014-01-06

Opis:
base/pkit.py in HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) through 3.13.11 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the /tmp/hp-pkservice.log temporary file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
hplip arbitrary file creation/overwrite
Sebastian
06.01.2014

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Linux imaging and printing project 

 Referencje:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-6402
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=852368
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=725876

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top