Podatność CVE-2013-6718


Publikacja: 2013-11-30   Modyfikacja: 2013-12-01

Opis:
The Advanced Management Module (AMM) with firmware 3.64B, 3.64C, and 3.64G for IBM BladeCenter systems allows remote attackers to discover account names and passwords via use of an unspecified interface.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Advanced management module firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/89174
http://www.ibm.com/connections/blogs/PSIRT/entry/security_bulletin_ibm_bladecenter_advanced_management_module_account_information_exposure_cve_2013_6718

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top