Podatność CVE-2013-6957


Publikacja: 2013-12-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web administrative component in Juniper IDP allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors to the ACM web server.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Idp250 
Juniper -> Idp75 
Juniper -> Idp800 
Juniper -> Idp8200 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10603
http://osvdb.org/100860

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top