Podatność CVE-2013-6994


Publikacja: 2014-05-19

Opis:
OpenText Exceed OnDemand (EoD) 8 transmits the session ID in cleartext, which allows remote attackers to perform session fixation attacks by sniffing the network.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Exceed ondemand 

 Referencje:
https://github.com/koto/exceed-mitm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top