Podatność CVE-2013-7025


Publikacja: 2013-12-09

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ematStaticAlertTypes.jsp in the Alert Settings section in Dell SonicWALL Global Management System (GMS), Analyzer, and UMA EM5000 7.1 SP1 before Hotfix 134235 allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the (1) valfield_1 or (2) value_1 parameter to createNewThreshold.jsp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Sonicwall GMS 7.x Filter Bypass
Vulnerability La...
06.12.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Uma e5000 firmware 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall universal management appliance e5000 software 
DELL -> Sonicwall universal management appliance e5000 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-12/0022.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Dec/32
http://www.exploit-db.com/exploits/30054
http://www.securityfocus.com/bid/64103
http://www.securitytracker.com/id/1029433
http://www.sonicwall.com/us/shared/download/Support_Bulletin_GMS_Vulnerability_Hotfix_134235.pdf
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1099
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/89462

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top