Podatność CVE-2013-7231


Publikacja: 2013-12-29   Modyfikacja: 2013-12-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Mobile Content Server in ESRI ArcGIS for Server 10.1 and 10.2 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2013-5222.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/41468
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/66/metaid/2009

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top