Podatność CVE-2013-7232


Publikacja: 2013-12-29   Modyfikacja: 2013-12-30

Opis:
SQL injection vulnerability in ESRI ArcGIS for Server through 10.2 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified input to the map or feature service.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/66/metaid/2009

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top