Podatność CVE-2013-7360


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
Unspecified vulnerability in SAP adminadapter allows remote attackers to read or write to arbitrary files via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Adminadapter 

 Referencje:
http://www.onapsis.com/research-advisories.php
http://www.onapsis.com/get.php?resid=adv_onapsis-2013-007

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top