Podatność CVE-2013-7366


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
The SAP Software Deployment Manager (SDM), in certain unspecified conditions, allows remote attackers to cause a denial of service via vectors related to failed authentications.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Software deployment manager 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1586419
http://www.onapsis.com/research-advisories.php
http://www.onapsis.com/get.php?resid=adv_onapsis-2013-002
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-02/0131.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top