Podatność CVE-2014-0088


Publikacja: 2014-04-29

Opis:
The SPDY implementation in the ngx_http_spdy_module module in nginx 1.5.10 before 1.5.11, when running on a 32-bit platform, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted request.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nginx -> Nginx 
Igor sysoev -> Nginx 

 Referencje:
http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2014/000132.html
http://www.securitytracker.com/id/1030150

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top