Podatność CVE-2014-0104


Publikacja: 2020-01-02

Opis:
In fence-agents before 4.0.17 does not verify remote SSL certificates in the fence_cisco_ucs.py script which can potentially allow for man-in-the-middle attackers to spoof SSL servers via arbitrary SSL certificates.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Clusterlabs -> Fence-agents 

 Referencje:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2014-0104
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2014-0104
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2014-0104
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-0104

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top