Podatność CVE-2014-0111


Publikacja: 2014-04-17   Modyfikacja: 2014-04-18

Opis:
Apache Syncope 1.0.0 before 1.0.9 and 1.1.0 before 1.1.7 allows remote administrators to execute arbitrary Java code via vectors related to Apache Commons JEXL expressions, "derived schema definition," "user / role templates," and "account links of resource mappings."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Apache Syncope 1.0.8 / 1.1.6 Code Execution
Draperi
16.04.2014

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Syncope 

 Referencje:
http://mail-archives.us.apache.org/mod_mbox/www-announce/201404.mbox/%3C534CE273.9020601@apache.org%3E
http://syncope.apache.org/security.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/531841/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top