Podatność CVE-2014-0133


Publikacja: 2014-03-28

Opis:
Heap-based buffer overflow in the SPDY implementation in nginx 1.3.15 before 1.4.7 and 1.5.x before 1.5.12 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
nginx 1.4.6/1.5.11 Heap-based buffer overflow in the SPDY
mdounin
30.03.2014

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opensuse -> Opensuse 
Novell -> Opensuse 
Nginx -> Nginx 
Igor sysoev -> Nginx 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2014-03/msg00095.html
http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2014/000135.html
http://www.securityfocus.com/bid/66537

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top