Podatność CVE-2014-0186


Publikacja: 2014-06-14   Modyfikacja: 2014-06-16

Opis:
A certain tomcat7 package for Apache Tomcat 7 in Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via a crafted request. NOTE: this vulnerability exists because of an unspecified regression.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 

 Referencje:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-0186
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0686.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1089884
http://www.osvdb.org/108060

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top