Podatność CVE-2014-0251


Publikacja: 2014-05-14

Opis:
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP3; SharePoint Server 2007 SP3, 2010 SP1 and SP2, and 2013 Gold and SP1; SharePoint Foundation 2010 SP1 and SP2 and 2013 Gold and SP1; Project Server 2010 SP1 and SP2 and 2013 Gold and SP1; Web Applications 2010 SP1 and SP2; Office Web Apps Server 2013 Gold and SP1; SharePoint Server 2013 Client Components SDK; and SharePoint Designer 2007 SP3, 2010 SP1 and SP2, and 2013 Gold and SP1 allow remote authenticated users to execute arbitrary code via crafted page content, aka "SharePoint Page Content Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office web apps server 
Microsoft -> Project server 
Microsoft -> Sharepoint designer 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Sharepoint server client components sdk 
Microsoft -> Sharepoint services 
Microsoft -> Web applications 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1030227
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2014/ms14-022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top