Podatność CVE-2014-0331


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web administration interface in FortiADC with firmware before 3.2.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the locale parameter to gui_partA/.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiadc-1000e 
Fortinet -> Fortiadc-1500d 
Fortinet -> Fortiadc-2000d 
Fortinet -> Fortiadc-200d 
Fortinet -> Fortiadc-300e 
Fortinet -> Fortiadc-4000d 
Fortinet -> Fortiadc-400e 
Fortinet -> Fortiadc-600e 
Fortinet -> Fortiadc firmware 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/53
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-14-004
http://www.kb.cert.org/vuls/id/667340
http://www.securityfocus.com/bid/66642
http://www.securitytracker.com/id/1030018

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top