Podatność CVE-2014-0484


Publikacja: 2014-09-22

Opis:
The Debian acpi-support package before 0.140-5+deb7u3 allows local users to gain privileges via vectors related to the "user's environment."

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Acpi-support 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3020
http://secunia.com/advisories/61084

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top