Podatność CVE-2014-0556


Publikacja: 2014-09-09   Modyfikacja: 2014-09-10

Opis:
Heap-based buffer overflow in Adobe Flash Player before 13.0.0.244 and 14.x and 15.x before 15.0.0.152 on Windows and OS X and before 11.2.202.406 on Linux, Adobe AIR before 15.0.0.249 on Windows and OS X and before 15.0.0.252 on Android, Adobe AIR SDK before 15.0.0.249, and Adobe AIR SDK & Compiler before 15.0.0.249 allows attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2014-0559.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Adobe Flash Player copyPixelsToByteArray Integer Overflow
Juan vazquez
20.04.2015

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Adobe air 
Adobe -> Adobe air sdk 
Adobe -> Flash player 

 Referencje:
http://googleprojectzero.blogspot.com/2014/09/exploiting-cve-2014-0556-in-flash.html
http://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb14-21.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09/msg00006.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09/msg00016.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09/msg00021.html
http://packetstormsecurity.com/files/131516/Adobe-Flash-Player-copyPixelsToByteArray-Integer-Overflow.html
http://secunia.com/advisories/61089
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201409-05.xml
http://www.securityfocus.com/bid/69696
http://www.securitytracker.com/id/1030822
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95826
https://code.google.com/p/google-security-research/issues/detail?id=46
https://www.exploit-db.com/exploits/36808/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top