Podatność CVE-2014-0617


Publikacja: 2014-01-15

Opis:
Juniper Junos 10.4S before 10.4S15, 10.4R before 10.4R16, 11.4 before 11.4R9, and 12.1R before 12.1R7 on SRX Series service gateways allows remote attackers to cause a denial of service (flowd crash) via a crafted IP packet.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx5600 
Juniper -> Srx5800 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1029583
http://www.securityfocus.com/bid/64764
http://osvdb.org/101863
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10610

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top