Podatność CVE-2014-0618


Publikacja: 2014-01-10   Modyfikacja: 2014-01-11

Opis:
Juniper Junos before 10.4 before 10.4R16, 11.4 before 11.4R8, 12.1R before 12.1R7, 12.1X44 before 12.1X44-D20, and 12.1X45 before 12.1X45-D10 on SRX Series service gateways, when used as a UAC enforcer and captive portal is enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (flowd crash) via a crafted HTTP message.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx5600 
Juniper -> Srx5800 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10611
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/90238
http://www.securitytracker.com/id/1029584
http://www.securityfocus.com/bid/64769
http://osvdb.org/101864

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top