Podatność CVE-2014-0759


Publikacja: 2014-02-28

Opis:
Unquoted Windows search path vulnerability in Schneider Electric Floating License Manager 1.0.0 through 1.4.0 allows local users to gain privileges via a Trojan horse application with a name composed of an initial substring of a path that contains a space character.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Floating license manager 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-058-01
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD%202014-015-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top