Podatność CVE-2014-100026


Publikacja: 2015-01-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in readme.php in the April's Super Functions Pack plugin before 1.4.8 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the page parameter. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
April's super functions pack project -> April's super functions pack 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/64699
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90172
https://wordpress.org/plugins/aprils-super-functions-pack/changelog/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top