Podatność CVE-2014-1419


Publikacja: 2014-07-24

Opis:
Race condition in the power policy functions in policy-funcs in acpi-support before 0.142 allows local users to gain privileges via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Acpi-support 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/60319
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2984
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2297-1
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/%2Bsource/acpi-support/%2Bbug/1340812

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top