Podatność CVE-2014-1604


Publikacja: 2014-01-27   Modyfikacja: 2014-01-28

Opis:
The parser cache functionality in parsergenerator.py in RPLY (aka python-rply) before 0.7.1 allows local users to spoof cache data by pre-creating a temporary rply-*.json file with a predictable name.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Python -> RPLY 

 Referencje:
https://github.com/alex/rply/commit/fc9bbcd25b0b4f09bbd6339f710ad24c129d5d7c
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/90593
http://www.osvdb.org/102202
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/18/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/17/8
http://secunia.com/advisories/56429
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=735263

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top