Podatność CVE-2014-1638


Publikacja: 2014-01-27   Modyfikacja: 2014-01-28

Opis:
(1) debian/postrm and (2) debian/localepurge.config in localepurge before 0.7.3.2 use tempfile to create a safe temporary file but appends a suffix to the original filename and writes to this new filename, which allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the new filename.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Getting tempfile/mktemp wrong
Helmut
22.01.2014

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Localepurge 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/90669
http://www.securityfocus.com/bid/65098
http://www.osvdb.org/102381
http://www.osvdb.org/102379
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/22/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/01/22/3
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=736359

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top