Podatność CVE-2014-2230


Publikacja: 2014-10-23

Opis:
Open redirect vulnerability in the header function in adclick.php in OpenX 2.8.10 and earlier allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a URL in the (1) dest parameter to adclick.php or (2) _maxdest parameter to ck.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenX 2.8.10 Open Redirect
Wang Jing
17.10.2014

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Openx -> Openx 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/97621
http://www.tetraph.com/blog/cves/cve-2014-2230-openx-open-redirect-vulnerability-2
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Oct/72
http://packetstormsecurity.com/files/128718/OpenX-2.8.10-Open-Redirect.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top